Tủ POSTEF
Số liệu theo thời gian thực

Màu đỏ: Nóc tủ

Xanh dương: Không khí bên trong

Xanh nhạt: Cạnh bên

Xanh lá: Không khí bên ngoài

Sơn làm mát RARE

Chất lượng vượt trội.