Nhà thép tại Hoà Lạc
Số liệu theo thời gian thực

Màu đỏ: Thép không sơn

Xanh dương: Mái thép có RARE

Xanh nhạt: Không khí bên trong

Xanh lá: Không khí bên ngoài

x40 @ Kiên
Số liệu theo thời gian thực

Màu đỏ: Thép không sơn

Xanh dương: RARE

Đen: Sơn chống nóng khác

Xanh lá: Không khí

Sơn làm mát RARE

Chất lượng vượt trội.