Số liệu theo thời gian thực cho các hệ đo RARE
Nhà thép 2x2 m2 tại Hoà Lạc

Màu đỏ: Thép không sơn

Xanh dương: Mái thép có RARE

Xanh nhạt: Không khí bên trong

Xanh lá: Không khí bên ngoài

Hệ đo 40 cm tại Hà Nội

Màu đỏ: Thép không sơn

Xanh dương: RARE

Đen: Sơn chống nóng khác

Xanh lá: Không khí

Sơn làm mát RARE

Chất lượng vượt trội.